Vereniging

Het Wijkplatform Hoogenhof is een officiele vereniging met een bestuur en leden. Het wijkplatform streeft ernaar om zo veel mogelijk leden te hebben zodat er zoveel mogelijk mensen in de wijk geïnformeerd kunnen worden en betrokken kunnen worden bij zaken die de wijk aangaan. Mede daarom is sinds de oprichting van de vereniging in 2007 een lidmaatschap kosteloos.

Het Wijkplatform Hoogenhof richt zich op inwoners van de wijk Hoogenhof die omsloten wordt door de rijksweg N844 in het oosten, de Jan J. Ludenlaan in het zuiden, het Maas-Waalkanaal in het westen en de Eendenpoelseweg en Broeksingel in het noorden.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement beschrijven de formele werkwijzes van onze vereniging goed. Ze zijn goedgekeurd door de leden en gepasseerd bij de notaris.

Het wijkplatform wordt geleid door een bestuur waar u elders op deze website meer informatie over kunt vinden.

De oorspronkelijke opzet van het wijkplatform met commissies voor Verkeer en Veiligheid, Grondgebiedzaken, Zorg en Welzijn, Communicatie en een commissie Algemeen is opgezet naar analogie van de gemeentelijke organisatie in Heumen. 

 

Inmiddels is de algemene commissie-opzet verlaten en wordt er gewerkt in een project-vorm waar mensen uit de oorspronkelijke commissies in samenwerken. Wel bestaan er nog contactpersonen voor de verschillende oorspronkelijke commissies.

Ter illustratie vindt u hier nog de powerpoint presentatie van de oprichtingsvergadering in 2007.