Bestuur Wijkplatform Hoogenhof

Het bestuur van het wijkplatform bestaat uit vijf mensen:

 

1. voorzitter Ferd van der Krogt (rechtsachter op de foto)

2. secretaris Petra Thijssen (rechtsvoor op de foto)

3. penningmeester Kees Veelenturf (midden-achter op de foto)

4. algemeen lid Yvonne Menten (linksvoor op de foto)

5. algemeen lid Pieter Oude Egberink (linksachter op de foto)

De bestuursleden zijn allen reeds jaren woonachtig in de wijk Hoogenhof. Ze hebben een verschillende achtergrond en verschillende jaren ervaring in bestuursfuncties in onze vereniging en/of andere verenigingen. 

Update bestuur wijkplatform per 1 januari 2020: 

Yvonne en Pieter hebben per 1/1/2020 het bestuur van WPH verlaten.

 

Een bestuurslid wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor een aantal jaren benoemd en volgt een vastgesteld rooster van aftreden. Herbenoeming na een bestuursperiode is mogelijk en zal opnieuw goedgekeurd moeten worden door een ALV.

 

U kunt contact opnemen met het bestuur middels het Contact formulier elders op deze website, of per post via:

Secretaris Wijkplatform Hoogenhof
Postbus 78
6580 AB Malden