Historie van de wijk Hoogenhof

Voor de geïnteresseerden hebben we opgezocht wat de historie van onze wijk is en hoe de naam Hoogenhof tot stand gekomen is.

Daarnaast is er bij het ontstaan van de wijk in 1995 nog een aantal krantenartikelen geplaatst waarin Hoogenhof uitgebreid besproken is. 

 

De historie van 'Hoogenhof'

Sinds 1547 is de naam 'Hoogenhof' bekend als het noordelijk geheel van Malden en vormde in vroegere tijd een geheel met de Lagenhof. Hoog betekent noordelijk deel en laag is het zuidelijk deel. Ten westen hiervan lag het Broek. In vroegere tijden was dat een moerasbos.

Rond 1300 werd de Taaiendijk opgeworpen en begon de ontginning ten westen van de tegenwoordige Broekkant en Hatertseweg. Ten zuiden van de Taaiendijk bleef de grond drassig en werd tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt als weiland: ooit voor algemeen gebruik en later meer door aanliggende boerderijen. Boven de Boterdijk, oorspronkelijk Maldensbroek, ten zuiden van het Heumensbroek, waren gemeentegronden sinds vroegere tijden. De naam Hoogenhof kwam het meest voor op oude kaarten: één van de boerderijen met aanzien aan de Hoogenhofseweg (ooit genaamd Maldenseweg) die de rand van het Broek aftekende. De wijk Hoogenhof is dus gebouwd op vroegere zeer natte bosgrond, een soort mangrove bos.

De naam Hoogenhof was bedacht voor de nieuwste woonhuisuitbreiding van Malden. De naam is in zekere zin een logische gevolgtrekking uit het feit dat de naam Lagenhof nog steeds als een oude boerderij aan de Rijksweg bekend is. De nieuwbouwwijk ligt ten noorden daarvan. Maar ook historisch gezien is het een juiste naamgeving: een kwestie van eeuwenlange benoeming door de noord/zuidligging ten opzichte van de nu nog bestaande verlenging van de Lierseweg in de richting van het Broekland. De Lagenhof is nu nog bekend, maar werd op oude kaarten nooit vernoemd. De Hogenhof wel en die ligt dan enkele tientallen meters ten noorden van de Lagenhof. Beide hoven lagen aan de Onderste Maldenseweg. Er was toen ook nog een Middelweg en Bovenste Maldenseweg, ten noorden van eerstgenoemde weg. Dat de Hogenhof op kaarten wel wordt vernoemd moet verklaard worden uit het feit dat de eigenaren en pachters er van een bekendere naam moeten hebben gehad.

Al in 1547 is er een melding van de helft van een grote bouwhof, akkerland van een boerderij, met een grondrecht aan de heer van Heumen afkomstig van Hendrick Daemsz. Dat grondrecht verwijst naar een grondbelasting door een bosontginning onder leiding van de toenmalige leidinggevende eigenaar van deze streek. Genoemde akkerhelft was gelegen ten noorden van de ‘Steeg die uit Het Broek komt’ nu de Lierseweg en ten zuiden van de Martensboerensteeg. Ten westen lag die grond ‘op ’t Gemene Broek’ en in het oosten net als de Lagenhof op de Scheywall van de grond van Mijns Jonckherenshoff aen de Moockse Straet, nu de Bosweg.

Deze hofstede staat later bekend als Grootfeltserff in 1650, groot 8 morgen. In 1772 als Klijnen Grootveldzenhof, heet vervolgens Hooge Grootveltse Hof en nog later Hoogenhof in onze tijd.

 

Hoogenhof in de krant