Uitstel algemene ledenvergadering

Beste Wijkbewoner,

Ongetwijfeld heeft u via de media vernomen dat onze regering verdergaande maatregelen heeft getroffen om het Coronavirus te beteugelen.

Zoals gebruikelijk werd altijd in de maand april onze algemene ledenvergadering gehouden.

Helaas moeten wij u mededelen dat dit jaar de vergadering uitgesteld wordt tot een nog nader te bepalen datum.

Wij zullen  u de nieuwe datum via de mail  melden en ook hiervan een aparte melding maken op onze website.

Excuses voor het ongemak en wij spreken als bestuur de wens uit dat u gevrijwaard blijft van dit Coronavirus.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkplatform Hoogenhof