Gebiedsplan Energielandschap A 73

Op 31 maart jl.  is er door de gemeente een digitale participatiebijeenkomst georganiseerd over het proces Gebiedsplan Energielandschap A 73.

Mocht u naar aanleiding van de presentatie ideeën of suggesties willen delen met ons, dan verzoeken wij u een mail te zenden naar ons secretariaat.