Enquête leefbaarheid van onze wijk Hoogenhof

Bram van den Bergh woont al zijn hele leven in de wijk Hoogenhof en heeft ons gevraagd medewerking te willen verlenen bij een onderzoek dat hij wilt houden in onze wijk. Momenteel zit hij in klas 5 van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Voor het vak aardrijkskunde moet hij een onderzoek doen in zijn eigen regio, dit is in zijn geval dus de wijk Hoogenhof. Hij doet een onderzoek naar de leefbaarheid van de wijk en  heeft een enquête hiervoor  gemaakt.

 

Uiteraard is de verkregen informatie van de enquête vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld.

 

U vindt de enquête onder de link : https://forms.gle/KFxH6Xdc1AFcdWkY8

 

Wij zouden het als bestuur van het wijkplatform Hoogenhof bijzonder prettig vinden als u medewerking zou willen verlenen aan dit onderzoek.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bestuur wijkplatform Hoogenhof