Verbetering paden hondenlosloopveld

Goed nieuws vanuit de gemeente.

In juni heeft de gemeente doorgegeven dat ze in eigen beheer de paden op het hondenlosloopveld en het pad tussen het veld en de wadi gaan verbeteren, voor wat betreft de afwatering. 

De eerste contacten tussen gemeente en aannemer zijn geweest en de werkzaamheden zullen op donderdag 17 augustus gestart worden.

Het pad wordt verhoogd en vernieuwd met dezelfde halfverharding. Dat geldt ook voor de paden op het hondenlosloopveld zelf. De afwatering zal verzorgd worden door wat greppels langs de paden te graven.