Algemene Leden Vergadering 2017

Op 4 april 2017 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het wijkplatform Hoogenhof plaats op basisschool de Tovercirkel aan de Zwerfkei 59 te Malden. Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 20.45 uur wordt er een presentatie gehouden met als thema: Prettig wonen door duurzaamheid.

U bent van harte welkom.

Bijgevoegd vindt u relevante stukken voor de ALV.